logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skorstenarnas stad – om Lunds industrier

   Filmarkiv | Lunds historia

Vid förra sekelskifter var Lund en av Sveriges viktigaste industristäder.
Under en knapp halvtimme visar han oss till en stad, präglad av en mängd
skorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en stor
industristad, större än Malmö under en tid.

Otto Ryding tar oss med till bland annat handskmakerier, tegelbruk, mekaniska verkstäder, en skofabrik och ett sockerraffinaderi.
Uppgång, nedgång och fall gäller för flertalet industrier. Men något finns dock kvar om än i annorlunda form och annat namn. Alfa Laval har sitt ursprung i Lund. Armaturfabriken lever om än västerut i Lund. De få industribyggnader som finns kvar har fått annat innehåll. Mejeriet blev Kulturmejeriet.

Otto Ryding är expert på det regelverk som styr bebyggelsens kulturhistoriska värden. I botten är han arkeolog och har deltagit i utgrävningar i Lund. Intresset för byggnader ledde till en tjänst på stadsbyggnadskontoret i Lund som byggnadsinventerare. Otto Ryding är mannen bakom stora delar av Lunds kommuns bevaringsprogram både innanför och utanför vallarna. Numera arbetar han på Boverket.

Tavlan ovan målades av Hedvig Tegnér, troligen på 1920-talet.

Läs mer:
Skorstenarnas stad. En bok om Lunds industrier. 2018 (Gamla Lund årsbok)

  Senast uppdaterad 20 oktober, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 19 september, 2020 av Kristoffer Lindblad