logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund var en viktig industristad.

   Lunds historia

Tegnertavla

Konstnären Hedvig Tegnér (1866-1961) flyttade 1909 in på Sankt Petri Kyrkogata 10 i hörnhuset vid Clemenstorget. Hon hade gift sig med den 22 år äldre universitetsbibliotekarien Elof Tegnér och blivit änka år 1900. Först därefter utbildade hon sig och började hon sin bana som konstnär.

Tegnertavla

 Målningen avbildar ett svunnet industrilund. I förgrunden syns Carl Holmbergs och Rudelius & Boklunds fabriker i  kv Bytarebacken. Längre bort skymtar Armaturfabriken och Lunds gasverk. I mitten av bilden reser sig Centralstationen vid Bangatan – järnvägen var en förutsättning för industrietableringarna på 1800-talet. 

Räknat från vänster tillhör skorstenarna Holmbergs gjuteri och mekaniska verkstad, Armaturfabriken, gasverket (2 st), järnvägsstationen och Rudelius & Boklund. 

Huset i nedre vänstra hörnet ligger vid Bytaregatan ( nr 21), tornkupolen tillhör bostadshuset vid hörnet Bangatan/Bantorget, Klosterkyrkan syns bakom stationen och till höger reser sig Klosterskolan bakom arbetarbebyggelsen i Jutahusen. Vid horisonten skymtar till höger Malmö med ännu ett par skorstenar.

Oljemålningen utfördes troligen på 1920-talet och utsiktspunkten var i hörntornet på huset vid Clemenstorget. Det råder aftonstämning med en sol som är på väg att gå ned över denna vy mot sydväst. 

Målningen hänger i Lundasamlingen på Lunds stadsbibliotek.

Text: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 30 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 7 februari, 2014 av Ingrid André