logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Martin Weibull

   Universitetet

MartinWeibull

Martin Weibull skrivs in 1853 som student i Lund. 1862 blir han docent i historia. 1888 utnämns han till  professor i historia och statskunskap. Weibull blir redan i ungdomen en varm anhängare av skandinavismen och håller fast vid denna idé hela sitt liv.

Läs mer om den akademiska släkten Weibull.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André