logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kvarteret Galten – en lundensisk långbänk

   Kvarter

En del politiska frågor kan hamna i långbänk, diskuteras under år och ibland i flera decennier, timmar av debatter. En av Lunds politiska långbänkar har diskuterats i mer än 50 år.

Galten fick sitt namn när staden namngav kvarter år 1924, namn efter Peder Galt, en militär och diplomat, verksam under 1600-talet och som under perioder ska ha bott i området.

Rivningstomten i kvarteret Galten, söder om Mårtenstorget, vid Bankgatan är i dag bussterminal för regionbussarna. Ända sedan slutet av 60-talet då dessa delar av kvarteret revs, då för att ge plats åt det så kallade genombrottet – en fyrfilig motorväg genom Lund – har debattens vågor gått höga. Det har diskuterats vad som ska byggas, hur det ska byggas och när.

Planerna för fyrfilig genomfartsväg blev inte av. Lunds kommunfullmäktige sade 1969 slutligen nej till dessa planer. Såren av inköp av fastigheter och rivningar lever dock kvar femtio år senare. Länge såg man rivningstomter på Lilla Tvärgatan, men dessa byggdes bort under 80 talet, men rivningstomten vid Bankgatan finns kvar än idag.

Tomten vid Bankgatan har i princip sedan rivningen på 60-talet använts som bussterminal. Under början på 90 talet utvidgades Vårfruskolan och fick då en del av tomten som skolgård, då försvann den gula träbyggnaden som varit tillfällig väntsal sedan då många år.

carlssonsoas

Mycket grönska försvann i rivningen, många gamla Lundabor minns det fina lummiga sommarcaféet Carlssons trädgård, Namnet Carlssons trädgård finns fortfarande kvar, bland annat genom en restaurang med det namnet.

Det var främst i den södra delen av kvarteret som mycket försvann med rivningarna, andra delar finns kvar, exempelvis fastigheterna med sina fasader ut mot norra delen av Bankgatan och mot Mårtenstorget. Även delar av Vårfruskolan är bevarad, ursprungligen uppförd 1868, två byggnader tillkom i början på 1900 talet och ytterligare byggnader i början på 1990 talet.

Historiskt kan man se att kvarteret formades under andra hälften av 1800-talet, då började trädgårdarna och åkermarken styckas upp till nya tomter, och en tät gathusbebyggelse växte fram vid Lilla Tvärgatan. På 1840-talet anlades Mårtenstorget på mark som donerades till staden av färgerifabrikör Jöns Petter Borg. I slutet av 1840 talet startade Torna, Bara och Harjagers Härads sparbank sin verksamhet i hörnhuset vid Bankgatan.

Sedan beslutet kom i slutet på 60 talet att inte verkställa vägplanerna, har de politiska turerna och de olika idéerna varit många under åren.

På 1990 talet debatterades parkeringshus under såväl Galten som Mårtenstorget, ett alternativ fanns också med infart till parkeringshus under Mårtenstorget via Bankgatan och med utfart via Östra Mårtensgatan.

I början på 2000 talet lades förslag fram på kulturhus. Bostäder, park, kontor och hotell i olika omfattning och olika höjd har också presenterats under årens lopp.

Nu – juni 2020 – är ännu en detaljplan på väg. Förslaget innebär 130 nya bostäder, kontor, butiker, biografer, parkering och restauranger. Än en gång lär debattens vågor gå höga, hur det blir vågar nog ingen sia om.

Text: Christine Jönsson, flygfoto: Kristoffer Lindblad

Läs mer
Lunds stadskärna: bevaringsprogram. Vårfru rote. 1980.

Andra artiklar i Kulturportal Lund
Galten
Galten – ett bildgalleri
Tavlorna i Mårtensporten
Tornabanken

  Senast uppdaterad 20 november, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 11 juli, 2020 av Ingrid André