logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Galten

   Kvartersnamnen inom vallarna

Galten ortofoto 14
Kvarteret Galten infattas av Mårtenstorget, Råbygatan, Lilla Tvärgatan och Bankgatan.
Namnet är efter den danske officeren och sjöfararen Peder Galt som förmodas ha haft sitt residens inom kvarteret under sin tid i Lund under 1600-talets första hälft.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André