logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Östra kyrkogården

   Torg och platser

KUM_kyrkogard01

Tidigt på 1800-talet började man av sanitetsskäl lägga ut kyrkogårdar utanför stadskärnorna, eftersom de gamla medeltida kyrkogårdarna blivit överfulla. I Lund ritades Norra kyrkogården 1814, och den utvidgades 1839.

På 1840-talet tog flera prominenta borgare initiativ till att bilda ett kyrkogårdsbolag.
Norra kyrkogården ansågs ligga för långt bort med en vägförbindelse som var direkt omöjlig att användas av fotgängare. Man framhöll att den sanka och vattensjuka lerjorden i det längsta förhindrar ”de däri nersänkta likens förruttnelse”. Östra kyrkogården blev troligen Sveriges första kyrkogård i aktiebolagsform och den invigdes 1847.

Den lilla gången mellan kyrkogården och Botan heter förresten Kapellvägen, eftersom det 1859 restes ett gravkapell där. Kapellet revs 1933.

Gör en ”rundvandring” bland gravstenarna på Östra kyrkogården här.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén