logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wickmanska gården byggs

   Lund i årtal

wickmanska

1788 byggs Wickmanska gården av köpmannen Jacob Lindschoug. Gården skiljer sig den gången både arkitektoniskt och byggnadstekniskt från sina enklare grannhus vid Bredgatan. Wickmanska gården är stadens bäst bevarade hus fram till branden 2002 då väsentliga delar förstörs. Wickmanska gården har efter det återuppbyggts likadant som i sitt ursprungliga skick.

Läs mer om Wickmanska gården här

  Senast uppdaterad 29 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén