logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vipeholms sjukhus invigs

   Lund i årtal

vipan

1935 invigs Vipeholms sjukhus för svårskötta psykiskt efterblivna. Den första byggnaden inom sjukhusområdet hade uppförts som kasern för ett regemente som aldrig förlades till Lund.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén