logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Västerkyrkan

   Byggnader

Västerkyrkan 2023. Foto: IA

Vid Byggmästargatan i hörnet av Vävaregatan ligger Västerkyrkan och studenthemmet Micklagård. Med en placering strax nordväst om Lunds centralstationen är det en av Lunds centrala kyrkor. Den höga kyrksalen mot gatan och den gula tegelfasaden bildar ett naturligt blickfång i omgivningen.
Västerkyrkan tillhör Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning från 2011 av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.
Ett frikyrkligt studenthem, Micklagård, fanns i Lund på Grönegatan 12 redan 1919.
På 50-talet började lokalerna kännas för trånga. Ökande medlemsantal, gamla och inte ändamålsenliga lokaler och ett ökat krav på studentlägenheter och utvidgad ungdomsverksamhet gjorde frågan om nybyggnad aktuell.

Att finansiera ett kyrkobygge
I 60-talets Lund var det brist på studentrum och staden gav därför länge fria tomter till den som ville bygga för studenter. För studenthemmet Micklagård gjordes ett avtal om fri tomt på väster och därmed delades kyrka och studentboende upp på två tomter. Till Micklagård utgick också statliga studentbostadslån. Från kommunen utlovades dessutom kommunalt bidrag till lekskola och ungdomslokaler.

En stor del av själva kyrkobygget bekostades av församlingens medlemmar. Det hade dock inte kunnat genomföras utan ett betydande ekonomiskt stöd från Svenska Missionsförbundet. Det var ovanligt att Missionsförbundet finansierade lokala byggen. Det fanns enligt minnesskriften Minnen från ett kyrkbygge omfattande diskussioner under byggets gång för att hålla budget. Kyrkobygget var ett stort ekonomiskt risktagande för Missionsförbundet.

Byggnader och omgivning
Såväl Västerkyrkan som Micklagård är ritad av arkitekten Carl Nyrén. I ovan nämnda minnesskrift beskrivs de livliga diskussionerna i församlingen inför val av arkitekt. Det fanns ett flertal namn på lokala arkitekter som diskuterades, men man fastnade slutligen för Carl Nyrén från Stockholm.

Ett av de starkare skälen som anges var att Carl Nyrén ritat Västerortskyrkan i Stockholm till den då nybildade missionsförsamlingen i Vällingby. En byggnad som imponerade inom Missionskyrkan och som ansågs nytänkande och med en arkitektur präglad av 60-talet.

Foto: Kristoffer Lindblad

Kyrkan och studenthemmet började planeras i slutet av 50- och början på 60-talet och uppfördes under åren 1963–1964 och invigdes den 24 januari 1965.

Kyrkan domineras av den höga kyrksalen, de lägre delarna innehåller administration, kringbyggnader och studenthemmet. De två husen har en generös mellanliggande gård som öppnar upp sig mot Trolle-Wachtmeisters park.

Det är inte av det kringliggande områdets funkisstil som arkitekten tog intryck.  Snarare är det från formspråk och färgsättning hos bebyggelsen på andra sidan Byggmästargatan som inspirationen hämtades. Stora delar av den bebyggelsen är präglad av Lunds utbyggnad västerut under främst 40- och 50-talen. De husen är ritad av Ingeborg Hammarskjöld Reiz och är byggda av dåtidens store lundabyggmästare Harry Karlsson. De har alla gult tegel och har samma höjd och omfång som Västerkyrkan och Micklagård.

Detaljer, inredning och konst
Inuti kyrkan återfinns gult fasadtegel i väggar och på golv, kompletterat med obehandlad furu i olika detaljer. Kyrksalens predikstol och dopfunt är murade i gult tegel med kalkvita fogar. Höjd och ljusinsläpp i kyrksalen ger volym och ljus och finstämd sakralt intryck. Dopfunt är en skål i grönt lamellglas på en murad fot. Merparten av dagsljuset kommer bakifrån, genom ett fönsterband under taket. Genom ett av fönstren syns kyrkklockan. Över nattvardsbordet hänger ett kors skapat av Dan Wolgers.   En del väggar har håltegel och är dimensionerade med stor hänsyn till rummets akustik. Det goda utrymmet och salens akustik har gjort att kyrksalen genom åren har kunnat användas för större arrangemang och många konserter, vilket gjort Västerkyrkan till ett viktigt nav i Lunds musikliv. Församlingen fanns exempelvis tidigt med som en aktör under Kulturnatten.   Kyrkan innehåller inte bara ett gudstjänstrum, utan har även en rad lokaler av varierande storlek för olika aktiviteter. Takhöjden är lägre över de mindre rummen mot gården, den är högre över församlingssalen och entréhallen och högst över gudstjänstrummet.
Västerkyrkan har en källarvåning där Västerkyrkans Unga och söndagsskolan har egna lokaler. Från början fanns också en möjlighet till restaurang i byggnaderna främst kopplat till tanken att bibehålla de i Lund traditionella matlagen för studenter. Med lägenhets- och korridorkök i studenthusen försvann det behovet. Men tanken om en öppen mötesplats finns allt jämt kvar.  

Foto: Gustaf Björkman

Text: Christine Jönsson

Läs mer
Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. Del 2. 1996
Minnen från ett kyrkbygge: John Ronnås, Ingmar Johansson och Arne Annmo berättar om sina minnen från byggandet av Västerkyrkan och studenthemmet Micklagård på Byggmästaregatan i Lund, slutfört 1965. 2005.

  Senast uppdaterad 19 mars, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 19 mars, 2023 av Ingrid André