logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Två biskopar utses – i Lund och i Dalby

   Domkyrkan

egino

1060 blir Henrik Lunds förste biskop. Denne engelsman har tidigare varit biskop på Orkneyöarna och kapellan vid Knut den stores hov. Henrik, som förträder den anglosaxiska kyrkan, har en konkurrent i Egino som samtidigt blir biskop i Dalby. Egino är vigd till ämbetet i Bremen. Efter Henriks död 1066 blir Egino biskop i Lund över ett samlat lundastift. På sätt kan man säga att den tyska kyrkan går sergrande ur striden om det nordiska missionsfältet.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André