logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Teori om istiden lanseras

   Universitetet

svennilsson

Naturvetaren Sven Nilsson lanserar 1847  den för tiden epokgörande tanken att Skandinavien en gång haft fastlandsförbindelse med övriga Europa. Han är också en av de första att diskutera ”den stora nedisningen”, dvs det som vi idag kallar för istiden. Teorierna grundar han på studier av subfossila däggdjur upphittade i skånska torvmossar. Sven Nilsson är vid denna tid professor och kallas en lärdomens gigant, han är både naturforskare och arkeolog.

Läs mer om Sven Nilsson

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén