logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tekniska högskolan bildas

   Lund i årtal | Universitetet

LTH

1961 grundas Tekniska högskolan och Lunds universitet växer ut till en ännu mer dominerande läroanstalt.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén