logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Staden brinner

   Lund i årtal

brinnandestad

1263 drabbas Lund av ännu en eldsvåda. Fyra kyrkor och en stor del av staden eldhärjas.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André