logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund brinner

   Lunds historia

Lund har flera gånger under sin tusenåriga historia drabbats av omfattande bränder, ibland på grund av krig, ibland av andra orsaker. Här följer en sammanställning över de viktigaste årtalen:

1172
En stor del av Lund brinner ner detta år.

1234
Vid en brand 1234 skadades domkyrkan svårt. Efter den slogs valven och nya fönster fick sättas in. Spåren av denna brand fanns kvar ända till de stora renoveringarna på 1800-talet. Även resten av staden härjas av branden.

1263
På pingstdagen detta år brinner en stor del av Lund ned, bl a fyra av stadens många kyrkor.

1287
Svartbrödraklostret, som låg öster om dagens Krafts torg, samt en stor del av staden brinner ner

1452
I februari detta år marcherar den svenske kungen Karl Knutsson Bonde in i Skåne och besegrar en skånsk bondehär vid Dalby. Däremot försvarar ärkebiskop Tuve Nilson Juul Lundagård och domkyrkan framgångsrikt. Dock bränns stora delar av själva staden ner.

1678
Skånska kriget rasade under åren 1676-1679. Den 4 december ägde slaget vid Lund rum, det blodigaste slaget i Nordens historia. 1678 stack en dansk häravdelning Lund i brand. 163 av stadens 304 gårdar brann ner. Även Lunds rådhus förstördes.

1703
Det Stora nordiska kriget pågick mellan år 1700 och 1721. 1703 brinner fem hus vid Gråbrödersgatan ner.

1711
En ny brand härjar i Lund. 36 gårdar i stadens centrala delar och det nya rådhus som uppförts 1699 brinner ner.

1731
Lund härjas – förhoppningsvis för sista gången – av en ny storbrand då flera gårdar brinner ner.

Källa: Lunds Historia, ett kalendarium från 990 till 1990. Anders Bruzelius 1989

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 december, 2010 av Rune Källén