logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skorstenarnas stad

   Litteratur

Tegnertavla

Lunds industrihistoriska arv har inte vårdats lika väl som det akademiska. Men nu finns boken om Lund som industristad. Det är Gamla Lunds årsbok 2018 som berättar om ett Lund före och något efter Tetra Pak och Åkerlund & Rausing.
Under 1970- och 80-talen revs de flesta av stadens industrimiljöer. I boken Skorstenarnas stad med Bianca Heymowska som redaktör finns de dokumenterade i text och bild.

Tegnertavla

Under 1800-talet växte sig industrin stark. Förutsättningarna var järnvägen som kom till Lund 1856, gastillverkningen 1863, vattenledningar 1873 och elverket vid Winstrupsgatan 1907.

1900-talets första år var höjdpunkten för Lund som arbetarstad. 60 procent av befolkningen arbetade inom industri och hantverk.

Under nästan 100 år var Carl Holmbergs mekaniska verkstad vid Bangatan det första som mötte de som steg av tåget i Lund. Holmberg startade sin verkstad, som skulle bli Lunds största, 1864. När grundaren dog 1890 fanns det 198 anställda som producerade 920 ton gjutgods. Carl Holmberg fanns också med när Armaturfabriken grundades.

Armaturens stora hus vid Trollebergsvägen/Gasverksgatan från 1890-talet finns kvar men tillverkningen av armaturer t ex kranar och ventiler är borta. Senare års tillverkning av järnvägsbromsar har flyttat till Traktorvägen.

Ett annat klassiskt Lundaföretag är Borgs färgeri, som startade 1737 vid Stora Södergatan. Berättelsen om Lunds industrier är berättelsen om männen, Men Hedvig Möller Borg är ett undantag. Hon ledde färgeriet 1796-1806.

Lund har också haft tobaksfabriker Den första från 1744 låg vid Botulfsgatan.

Redan från starten 1668 samarbetade universitet med boktryckare och där finns starten för Berlings boktryckeri och stilgjuteri som byggdes upp vid Lilla Gråbrödersgatan från 1745. 1979 flyttade tryckeriet till Arlöv och stilgjuteriet lades ned året därpå. Kvar lever typsnittet Berlings Antikva. 

Boken berättar vidare om garverierna och handskfabrikerna . Både Möllers och Nordströms låg ursprungligen vid Bredgatan. Skofabrik fanns som sig bör på Skomakaregatan. 

Mejerierna är också en viktig del i Lunds fabrikshistoria. Många minns säkert att vid Magle stora kyrkogata låg en mejeribyggnad, som revs 1982.

Bindgarnsfabriken vid Stora Södergatan gav arbete åt 200 kvinnor. Den brann 1946 och då blev det flytt till Malmö, resterna av fabriken revs 1978.

Lund har haft flera tegelbruk bland annat vid Pålsjö där tekniska högskolan nu ligger. Sjön Sjön är en före detta lertäkt.

1906 hade Lund 62 fabriker, som sysselsatte 1 600 personer. Störst var AB Sockerraffinaderiet Öresund. Av dess byggnader på Sockerbruksområdet finns endast något lite kvar sedan området på 2000-talet bebyggts med bostadshus.

Gamla Lunds årsbok behandlar också Lunds moderna industrihistoria. Tetra Pak, Åkerlund & Rausing, Alfa Laval, Draco, Gambro och inte minst Ideon är delar av nutid (några fall dåtid).

Lunds industri har utvecklats till kunskapsföretag. Nästa gång föreningen Gamla Lund jubilerar är det ESS som blivit historia. 

Text: Ingrid Nathell
Bild: Målningen ovan är gjord av Hedvig Tegnér. Läs mer om henne och om tavlan.

2018-06

  Senast uppdaterad 22 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 12 juni, 2018 av Ingrid André