logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skandinavism och liberalism

   Universitetet

Skandinavism

Skandinavism är en rörelse med ursprung i de kulturella, geografiska och historiska banden mellan de skandinaviska länderna. I mitten av 1800-talet påverkar den starkt Sveriges, Norges och Danmarks politik. De första signalerna kommer redan under 1700-talet från de vetenskapliga och litterära kretsarna i Danmark, påverkade av 1800-talets liberala idéer. Den fiendskap som funnits mellan de nordiska länderna  började inom de litterära kretsarna läggs åt sidan och i stället talar man för att de skandinaviska folken borde känna sig som bröder.

Dessa strävanden, de liberala likväl som de ”nationalliberala”, möts i mitten av 1800-talet med sympati av Sveriges universitetsstudenter. Studentmötena blir ett medel att främja saken, detta blir studentskandinavismens tid. Vid ett besök av Lundastudenter i Köpenhamn 1842 håller Fr. Barfod tal för Nordens enhet och Nordens frihet. 1843 sker det första stora studenttåget från Köpenhamn och Lund till Uppsala.

Läs om när Esaias Tegnér bekransade Adam Oehlenschläger

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André