logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Själabodarna

   Kvarter

RK kvsjalabodarna

Själbodgatans namn gavs efter stadens själabodar, det vill säga fattighus. I kvarteret har det sedan medeltiden funnits flera fattigvårdsinrättninger. Av detta finns idag kvar Magleskolan vid Magle Stora Kyrkogata 5 (byggd 1835 som arbets- och kokinrättning med fattigskola) och bostadshusen vid Lilla Algatan 2 och 4. De senare byggdes som fattighus på 1860-talet och var Lunds fattigvårdsinrättnings huvudbyggnad fram till 1907. På 1900-talet kallades husen för ”stadsgården”. På 1970-talet genomfördes en större renovering och modernisering av husen, som nu är bostadshus.

S:t Tomas katolska kyrka finns idag i kvarter Själabodarnas nordöstra del.

sjalabodarna348

De flesta av de gamla husen i kv Själabodarna revs på 1960- och 70-talen – i många fall efter intensiv debatt i tidningarna.

I samband med dessa diskussioner gjorde dåvarande stadsantikvarien Ragnar Blomqvist en sammanfattning av fattighusens historia (se hela artikeln ”Själabodarna vid Själbodgatan i Lund).

Se bildgalleri från fattighuset i Själabodarna 1907 här.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juli, 2015 av Rune Källén