logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rydbergs konstant introduceras

   Universitetet

jannerydberg

Fysikern Janne Rydberg (1854-1919) upptäcker att våglängden för atomers spektrallinjer kan beräknas med en viss formel. En av formelns konstanter är gemensam för alla ämnen och har inom internationell vetenskap fått namnet Rydbergs konstant. Upptäckten 1887 gav grundläggande kunskap om atomens uppbyggnad.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén