logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Resolution om biskopsämbetet

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

1680 kommer en kunglig resolution som bestämmer att biskopsämbetet i Lund ska förvaltas på samma sätt som i övriga Sverige.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén