logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Resolution om biskopsämbetet

   Tidslinje - Domkyrkan | Tidslinje - Lund i årtal

1680 kommer en kunglig resolution som bestämmer att biskopsämbetet i Lund ska förvaltas på samma sätt som i övriga Sverige. Canutus Hahn var då biskop i Lund.

  Senast uppdaterad 3 april, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén