logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Reformation i Sverige

   Domkyrkan | Lund i årtal

lutherreformation

Den evangeliska läran predikas 1527 obehindrat i Malmö. I Lund står ärkebiskopen maktlös. Samma år genomför Gustav Vasa reformationen i Sverige.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén