logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ragnar Josephson

   Universitetet

ragnarjosefsson

Ragnar Josephson är professor i konsthistoria vid Lunds universitet 1929–1957. Josephson är bland annat känd för sitt intresse för konstverks tillkomsthistoria och han grundade 1934 Arkiv för dekorativ konst” i Lund, idag känt som Skissernas museum. Hans konstforskning och författarskap gäller huvudsakligen barockens arkitektur och stadsbyggnadskonst.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André