logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Samuel Pufendorf

   Tidslinje - Universitetet

pufendorf

Ett av universitetets internationellt sett ryktbaraste namn genom tiderna är Samuel Pufendorf. Han kallas till en professur vid Lunds universitet i samband med universitetets grundande och innehar denna fram till universitetets stängning under skånska kriget. Pufendorf är en förkämpe för tanken att internationell rätt är oberoende av kristendomen och menade att denna rätt är förbehållen mänskligheten oavsett tro; han är i denna ståndpunkt även en föregångare till modern humanism.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André