logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Prästgillet omnämns första gången

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

1352 nämns för första gången det prästgille som senare blir känt som det stora prästgillet, en sammanslutning av sockenprästerna i Lund.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén