logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Påven beslutar att alla biskopar lyder under ärkebiskopen i Hamburg

   Domkyrkan

hamburg

hamburgAtt Erik Ejegod möter sådant tillmötesgående hos påven vid sitt besök 1103 och att Lund sedan kan bli ärkebiskopsstoft beror på att påven då ligger i konflikt med de tyska kejsarna, vilka blandar sig i kyrkans angelägenheter. Genom att upprätta ett ärkebiskopssäte i Lund kan påven kringskära den hamburg-bremiske ärkebiskopens myndighet. År 1133, efter att konflikten kejsare–påve är till ända, fälls en påvlig dom som innebär att ärkebiskop Ascer ska återgå till lydnad under ärkesätet i Hamburg. Ärkesbiskopen i Hamburg-Bremen ska fortsättningsvis ha myndighet över alla biskopar i Danmark, Sverige, Norge samt på Färöarna, Island och Grönland.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André