logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Olof Bagger blir universitetets förste rektor

   Universitetet

olofbagger

Olof Bagger, född i Odense 1607, död i Lund den 11 mars 1677, var ursprungligen dansk präst och utnämns 1667 till innehavare av den andra professuren i teologi vid det blivnde universitetet i Lund.  Redan året därpå – då universitetet invigs – avancerar han dock till den första professuren (”primarius”) i samma ämne och blir då med automatik dess första rector magnificus 1668 (samt åter 1676).

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén