logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nytt bondeuppror

   Lund i årtal

bondeuppror

De skånska bönderna reser sig på nytt mot kungmakten 1525. De leds av Sören Norby som är trogen den landsflyktige Kristian II. Den 28 april kommer en här med tyska legoknektar till Lund under ledning av Johan Rantzau, staden hålls då besatt av Sören Norbys styrkor bestående av ungefär 8000 man. Slaget kommer att stå söder om staden och slutar i en blodig katastrof för de upproriska. Rantzaus styrkor tar sig in i staden och dräper här ett 60-tal oskyldiga, några släpas till och med ut ur Domkyrkan där de hade sökt skydd.
Slaget uppmärksammas i en minnesskrift av Adam von Düren på den stora strävpelare han uppför mot Domkyrkans södra sidoskepssvägg. Den plattyska texten lyder: Gud hjälpe Adams barn. Början är lätt gjord, men avslutningen är mödosam. Då man skrev 1525 fredagen efter S:t Marks dag, skedde vid Lund stor jämmer, där blev över 1500 dödsskjutna och slagna: det månde väl de skånska kvinnorna klaga över.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén