logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kungens straff

   Lunds historia | Spadtag

Reformationen föregicks av omfattande oroligheter i Europa och Danmark. Bondeupproret 1525 slutade i en drabbning söder om Lund. Fredrik I:s trupper segrade, varpå soldaterna drog in i staden för att fortsätta jakten på flyende. Flera släpades ut ur Domkyrkan där de sökt skydd. Till slut avrättades sex upprorsmakare på Stortorget varpå deras huvuden med 30 cm långa spikar sattes på pålar som en varning till skåningarna.

Ett märkligt vittnesbörd om det blodiga skeendet finns bevarad i Adam van Dürens berömda inskrift på en av Domkyrkans strävpelare: 

Gud hjälpe ADAMS barn. Början är lätt gjord, men avslutningen mödosam. Då man skrev år 1525, fredagen efter sankt Markus dag, skedde vid Lund en stor jämmer. Där blev över 1500 dödskjutna och slagna. Det månde de skånska kvinnorna klaga över.

Efter avrättningarna begravdes kropparna tydligen omgående på Dominikanklostrets kyrkogård medan huvudena först senare placerades i en grop intill den första massgraven. De döda betraktades uppenbart inte som vanliga brottslingar och kunde därför vila i vigd jord.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Carelli, Peter, Kyrkostadens kulmen (1450 – 1536). Lunds historia 1. 2012.

  Senast uppdaterad 8 augusti, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 8 augusti, 2021 av Ingrid André