logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nyorientering inom medicinen

   Universitetet

Intryck hämtas internationellt. Nyordning för den kliniska undervisningen – man knyter forskning och undervisning närmre genom att överläkarna på avdelning blir professor i motsvarande ämne.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André