logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nya akademien

   Universitetet

”Nya Akademien, eller som den allmänhet kallas, ”Kuggis” byggs i Lundagård. Det är den första byggnaden som byggs enbart för Universitetet. Huset rivs 1897.

Läs mer om Kuggis här.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André