logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mur byggs runt Lundagård

   Tidslinje - Domkyrkan | Tidslinje - Lund i årtal

lundagardsmur

Ärkebiskopen Tuve Nilsson låter enligt uppgift omgärda Lundagård med en mur 1459 och befäster också själva ärkebiskopspalatset med mur. Troligtvis är dock ärkebiskopens område redan sedan tidigare befäst, men man ser helt enkelt till att förstärka försvarsverken, med all säkerhet med tanke på händelserna 1452 när Karl Knutsson anföll staden och biskopsborgen.

Läs mer om Lundagårds historia här.
Läs mer om murarna här.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén