logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Medicinska Föreningen grundas

   Universitetet

medicinskaforeningen

Medicinska Föreningen Lund-Malmös första sammanträde hålls uppe i ett tornrum på Palais d’Ask den 24 oktober 1894. Som första ordförande väljs professorn i anatomi, Carl Magnus Fürst. Han är onekligen mycket populär då han senare omväljs 19 gånger! I stadgarna förklaras det högtidligen att MF:s uppgift är ”att verka för en närmare sammanslutning mellan de studerande inom Medicinska Fakulteten”. Föreningen är dock från början ej bara för studerande utan även lärare ingår, och utgör under lång tid ordföranden och styrelseledamöter. Av ursprungliga stadgan framgår att den stora och lilla toddydagen skall firas, samt att en festlighet skall hållas vid terminsstart. Medlemsavgiften låg nu på 1:50 kronor per termin.

  Senast uppdaterad 17 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén