logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Mejeri Bolag

   Industrier och hantverk

Foto 1987

Mejerihanteringens långa historia som ett kvinnligt hantverk bedrevs länge inom ramen för självhushållet, men under 1800-talet ledde utvecklingen av nya metoder till framväxten av en mängd småmejerier.

Lunds första mejeri blev Lunds Mejeri Bolag. Den drivande kraften bakom detta var Gottfrid Warholm med P Skytte och A Pettersson som kompanjoner. Warholm var Lunds storjordbrukare framför andra. Själv ägde han Tunaegendomen men arrenderade även andra. Tillsammans med Skytte arrenderade han Trolleberg säteri, där Skytte skulle stå för den praktiska skötseln och Warholm bokföringen.

En mejeribyggnad uppfördes 1872 i hörnet av Magle Stora Kyrkogata och Själbodgatan. Det var en rätt speciell byggnad i gult tegel med dekorationer i rött tegel. Mejeriet måste ha gått relativt bra och 1912 skedde en större utbyggnad längs Själbodgatan i rött maskinslaget tegel. År 1930 hade mejeriet femton anställda, men därefter tycks det ha gått utför. 1935 hade man enbart nio anställda, men tillverkade i alla fall 81,9 ton smör.

Mejeriet köptes 1947 av den större konkurrenten Lundaortens Mejeriförening och lades ned. Det fanns planer att bygga om huset för Lunds yrkesskola, vilket framgår av ritningar från 1949 av Lunds dåvarande stadsarkitekt John Anchert. Därav blev det dock inget.

Mejeriets mjölkbutik levde dock vidare och övergick till att bli en speceriaffär efter det att lösviktsförsäljningen av mjölk upphört i slutet av 1950-talet. Ännu på 70-talet kunde fattiga studenter köpa cigaretter styckevis där, men 1977 stängdes butiken.

Byggnaden hade uppmärksammats redan i Lunds bevaringsprogram från 1968. Huset ägdes dock av Lunds kommun och stadens fastighetskontor hade föga intresse för äldre byggnader, och trots omfattande protester revs huset i december 1982.

När nya bostäder byggdes på tomten 1987 återanvändes stenplattorna från mejerihallens golv som trädgårdsgång.

Text & foto: Otto Ryding

Läs mer
Skorstenarnas stad. 2018. (Gamla Lunds årsbok)

  Senast uppdaterad 15 januari, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 15 januari, 2023 av Ingrid André