logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds förste biskop

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

1060 blir Henrik Lunds förste biskop. Denne engelsman hade varit biskop på Orkneyöarna och kapellan vid Knut den Stores hov. Henrik som företrädde den anglosaxiska kyrkan hade en konkurrent i Egino som samtidigt blev biskop i Dalby. Efter Henriks död 1066 blir Egino biskop i Lund över ett samlat lundastift. Därmed hade den tyska kyrkan gått segrande ur striden om det nordiska missionsfältet.

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén