logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundateologin formas

   Universitetet

gustavaulen

Professorerna/biskoparna Gustaf Aulén och Anders Nygren skriver omkring 1930 verk som sammantaget skapar den sk Lundateologin. Gemensamt för lundateologerna är att de vill göra upp med den liberala teologin och använda sig av en vetenskapligt hållbar grund i det teologiska arbetet.De intresserar sig även för undersökandet av kristendomens ”egenart”.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André