logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundasamlingen – Lunds minne

   Bibliotek

Lundasamlingen

Lunds gemensamma minne finns på Stadsbiblioteket.

Tänk dig ett ställe, där man har som uppdrag att samla allt som är skrivet om Lund – gammalt och nytt. Då hamnar du i Stadsbibliotekets Lundasamling, numera placerad inne i det stora bibliotekshuset vid S:t Petri kyrkogata. Lundasamlingen är stadens gemensamma minne.

Här finns ungefär 9 000 böcker och annat så kallat småtryck (broschyrer, program, invigningstal, festmenyer etc.). Samt ungefär 24 000 klipp ur dagstidningar och tidskrifter. Via internet kommer man också åt runt 13 000 tidningsklippklipp i fulltext. Det finns också ett antal klippsamlingar skänkta av privatpersoner.

Men det finns mer. Gamla och nya lundakartor, affischer, fotoalbum med lundabilder, vykort – allt unikt och oersättligt, och allt handlar om Lund.

Böcker om Lund; till det räknas – förutom vanliga fackböcker –  dessutom skolkataloger och studentkataloger och adresskalendrar och universitetskataloger och allt möjligt annat. Men i Lundasamlingen finns också en stor samling romaner och diktsamlingar med lundamotiv.

Lundasamlingens katalog finns naturligtvis på nätet, och nås lättast via Folkbibliotekens webbplats. Även fulltextmaterialet nås via katalogen.

Hur det började
Tanken på att skapa en lokalhistorisk samling fanns redan 1927, då stadsbiblioteket vid Kyrkogatan 11 invigdes. En reporter från Sydsvenskan frågade den nytillträdda stadsbibliotekarien Lisa Rolf, om hon hade några planer på att inrätta ett speciellt ”lundabibliotek”. Hon svarar att det är en intressant tanke, men inte aktuellt just då. I årsberättelsen för 1930 finns ändå en särskild lista på Lundalitteratur. Den omfattade ett 40-tal böcker. Dock påpekas att ”romaner och studentskildringar”, dvs. skönlitteratur inte finns med på listan.

Troligen har biblioteket under årens lopp fortlöpande köpt ett urval böcker om Lund. Den egentliga startpunkten för samlingen kan sättas till 1955. Då fick stadsbiblioteket ett erbjudande från Olins antikvariat att köpa 4000 band lundalitteratur. Med hjälp av sponsorpengar  förvärvades böckerna. Under årens lopp har man fått donationer  från enskilda lundabor och från företag och institutioner – oftast i form av vykort, tidningsklipp, foton, småtryck och liknande.

I biblioteket i Kyrkogatan fanns inga utrymmen att ge allmänheten tillträde till samlingen. Den förvarades fram till 1970 i ett arbetsrum. 1970 – när det nya Stadsbiblioteket öppnade – omfattade samlingen ca 5700 volymer.

I det nya biblioteket vid S:t Petri kyrkogata hade Lundasamlingen tilldelats ett eget rum, ett studiecirkelrum.
Det betydde att materialet var tillgängligt för alla intresserade. Man avdelade också personal för att på plats handleda besökarna och också systematiskt köpa in nyheter och komplettera samlingen bakåt.

Ekska huset
Studiecirkelrummet blev snabbt alldeles för trångt för den stadigt växande samlingen. På slutet av 1980-talet började man därför diskutera hur man skulle lösa lokalfrågan.

Vid den tiden stod korsvirkeshuset framför Stadsbiblioteket – Ekska huset – utan hyresgäster.
På 1950-talet hade huset av Lunds stad och renoverats. Lunds Turistbyrå flyttade in.  När denna flyttades till mer centralt belägna lokaler i Stadshuset i Kyrkogatan 17, hyrdes Ekska huset ut till SKTF. SKTF lämnade huset 1987.
Ekska huset framstod då som en ovanligt lämplig lokal för en lokalhistorisk samling. Det var en historiskt spännande miljö med anknytning till Lunds historia. Huset låg dessutom praktiskt nära Stadsbiblioteket.
Med hjälp av privata donatorer inreddes huset tidstypiskt och Lundasamlingen flyttade in 1990.

Hösten 2011 upptäckte man mögel i huset, som måste utrymmas och saneras. Lundasamlingen evakuerades och har numera beretts plats inne i Stadsbiblioteket. En återflytt till Ekska huset tycks inte vara aktuell.

Samarbete med Kulturportal Lund
I Lundasamlingen finns ett antal äldre amatörfilmer om Lund samt en samling ljudinspelningar med föredrag och berättelser om Lund förr i tiden. Du hittar dem under Arkiv/Media/Filmarkiv resp. Ljudarkiv.

Originalen till konstnären Andrzej Ploskis akvareller på temat Sagt om Lund finns i Lundasamlingen.

Gunnar Hanborn donerade många fotoalbum med lundabilder till Lundasamlingen. Ett urval av fotografierna finns på portalen.
Ur Hanborns fotosamling, del 1
Ur Hanborns fotosamling, del 2

Småskollärarinnan Ida Wennströms gedigna dokumentation av Lund i Konsten finns i Lundsamlingen. Ett urval har digitaliserats och visas på KulturportalLund.

 Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 27 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 2 oktober, 2012 av Ingrid André