logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund grundas

   Lund i årtal

lund1085

990 är året då man tror att Lund grundas, troligen av det danska kungahuset. Lunds första träkyrka uppförs i mitten av en stor kyrkogård norr om nuvarande Kattesund. De äldsta gravarna här har kunnat dateras till tiden omkring 990.

Modellen på bilden visar hur man, utifrån arkivmaterial och arkeologiska undersökningar, tror att Lund kan tänkas ha sett ut omkring år 1085.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén