logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund 1085

   Medeltid | Spadtaget

Så här kan Lund kan ha tett sig då Knut den helige år 1085 upprättade sitt berömda gåvobrev, alltså den donation som lade ekonomisk grund för upprättandet av domkapitlet och byggandet av Domkyrkan. Arton år senare – 1103 – installerades Danmarks förste ärkebiskop i Lund.

Modellen bygger på skriftliga källor men framförallt på den arkeologiska dokumentationen. De mörka partierna representerar ytor som var nyttjade redan under 1000-talet. Den profana bebyggelsen med alla sina träbyggnader är schematiskt återgiven, medan de åtta stavkyrkorna och de tre stenkyrkorna alla ligger på rätt plats. Utanför bild finns Allhelgonaklostret som i sin första version torde ha uppförts på 1070-talet.

En hypotes är att Domkyrkobygget 1085 hade påbörjats med kryptan och absiden. 

Modellen tillverkades 1985 till Kulturens jubileumsutställning om det berömda gåvobrevet. Anders Andrén svarade för faktaunderlaget och Martin Andrén byggde.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Lennart Hansson

Läs mer
Lunds historia: staden och omlandet. D. 1. 2012

  Senast uppdaterad 5 februari, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 5 februari, 2023 av Ingrid André