logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lekmannaaltaret uppförs

   Domkyrkan

lekmannaaltare

1577 invigs det s k Lekmannaaltaret, placerat nedanför lektoriemuren. Det är en 6 meter hög altartavla som blir den första betydande renässansaltartavlan  Danmark och blir i praktiken domkyrkans huvudaltare eftersom högaltaret tas ur bruk som ett resultat av den lutherska reformationen. Numer finns Lekmannaaltaret i Domkyrkomuseet.

  Senast uppdaterad 26 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André