logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Laurentiusstodens basparti gjuts

   Domkyrkan

baspartibronsstod

Omkring 1325 gjuts baspartiet till Laurentistoden. I koret finns en bronsskulptur av S:t Laurentius. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist i den andra – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför den stora trappan. De är alla tillverkade i Hildesheim omkring 1240, och tillhör de allra äldsta inventarierna som finns kvar i Domkyrkan. Baspartiet tillkommer alltså något senare.

  Senast uppdaterad 26 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André