logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkor i Lund börjar rivas

   Domkyrkan | Lund i årtal

lund1585

En kunglig befallning går 1537 ut till borgarna i Lund att ”nedbryta de kyrkor och kyrkogårdar därstädes”. Rivningsarbetena påbörjas omgående på flera av stadens kyrkor och kloster. Rivningsmaterialet transporteras i väldig omfattning till Malmö där det kommer att användas i befästningsarbetena.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén