logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkklockor till Domkyrkan

   Domkyrkan | Lund i årtal

kyrkklocka1

1395 får Domkyrkan en av sina klockor som 309 år senare, 1704, fick gjutas om. Den är signerad av mästaren Petrus Englekini. Kyrkklockor göts redan vid 1100-talets mitt i Lund och klockgjutarna fick naturligtvis en bra marknad i det kyrktäta Lund.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén