logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkklocka restaureras

   Domkyrkan | Lund i årtal

kyrkklocka2

1577 har Maria Laura ringt färdigt i Domkyrkan. Storklockan har spruckit och resterna hämtas till Kronborg där två nya klockor kan gjutas av den mer än 9 ton tunga klockan som varit Domkyrkans stolthet.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 8 oktober, 2019 av Rune Källén