logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kryptan i Domkyrkan invigs

   Domkyrkan | Lund i årtal

kryptan

1123 invigs kryptan i Domkyrkan. Detta är den första delen som färdigställs i det väldiga katedralbygget som påbörjats på 1080-talet. Det första altaret invigs av ärkebiskop Asker med reliknedläggning. Detta enligt Necrologium Lundense dvs den dödbok där man antecknar dödsdagarna för medlemmarna av domkapitlet. Nekrologiet som tillkommer samtidigt som kryptinvigningen är kanske den viktigaste källan för Domkyrkans äldsta historia.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén