logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nöden

   Kvarter

Idag är det lite svårt att förstå varför denna stadsdel kallas för Nöden. Området är nuförtiden en central stadsdel med attraktiva bostadrätter.

När Lunds befolkning växte byggde man nya bostäder på 1870-talet. Området byggdes på en äng vid namn Ripas äng. Då kallades stadsdelen ”Nya staden”, men fick öknamnet ”Nöden” på grund av levnadsstandarden i området. Vid förra sekelskiftet var ungefär en fjärdedel av befolkning i Nöden judar. Ett annat namn för området var därför ”Judéen”. På Prennegatan fanns tidigare också en synagoga, men denna revs på 1970-talet.

Till stadsdelen flyttade fattiga människor, förut många judar också arbetare från landsbygden. I husen var det trångt och besvärligt. Stora familjer kunde bo på en mycket liten yta med gemensamma toaletter utomhus och bara tillgång till en enda vattenkran. Dessutom plågades man av råttor, möss, löss och kackerlackor

Nöden hade under den tiden mycket låg status, och på 1960-talet och 1970-talet ville man till och med riva hela området. Det gjordes aldrig och idag finns flera gamla lågt byggda hus bevarade och renoverade till modern standard. Läs mer om detta här.

Läs mer om Nya Staden här.

Helge Heidvall (1890 – 1940) föddes och växte upp Nöden under mycket fattiga förhållanden. Läs hans barndomsskildring här.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén