logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bindgarnsfabriken

   Industrier och hantverk

bindgarnfabriken

I södra delen av Lund låg sedan slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1940-talet Bindgarns­fabriken med kontor på Stora Södergatan 39. Fabriken blev en av Lunds större industrier. Bebyggelsen tillkom stegvis. De första byggnaderna var samtida med tillkomsten av den nya stadsdelen ”Nöden” på 1870-talet. Bindgarnsfabriken sysselsatte en stor del av befolkningen i Nöden och var framför allt en stor kvinnlig arbetsplats.

Bindgarnsfabriken grundades 1847 av repslagarmästaren Ludvig Bohm, som kom till Lund 1845 (född i Tyskland 1813). Rörelsen övertogs av sonen Herman1897.

År 1889 bildades ett aktiebolag Bindgarnsfabriken AB, med tågvirkesfabrik även i Malmö. Flera byggnader uppfördes efter hand i kv. Repslagaren. År 1946 utbröt en stor brand. Den 75 meter långa maskinhallen med garveriet och spinneriet blev helt utbrända. Någon genomgripande reparation genomfördes aldrig och verksamheten flyttades successivt över till Malmö.

Vid 1950-talets början utnyttjades de tomma lokalerna av olika hantverksfirmor. Idag är området bebyggt med bostadshus.

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén