logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karl Berglunds skofabrik

   Industrier och hantverk

Bakom ett envåningshus på Västergatan kan man ana en fabriksbyggnad i tre våningar. Huset uppfördes 1907 när Karl Berglunds flyttade sin skofabrik till Lund.

Bakom huset vid Västergatan kan fabriksbyggnaden anas

Berglund hade etablerat sig som skomakare i Stora Råby 1881 och 1898 startade han där en skofabrik som 1903 sysselsatte 10 personer. Verksamheten expanderade efter flytten till Lund och på 1920- och 30-talen sysselsatte fabriken i storleksordningen 40 personer och 1930 tillverkades 19 000 par skor. I ett äldre gårdshus bedrev Berglund också ett mindre handskmakeri. Skofabriken drevs vidare av familjen, men så småningom gjorde konkurrensen från billiga italienska skor situationen hopplös och den 30 juni 1963 stängde fabriken.

Fabriksbyggnaden inne på den trånga innergården. Foto Otto Ryding 2017.

Nåtlerskor vid Karl Berglunds skofabrik. Arbetet vid skofabriken var specialiserat och varje anställd utförde endast ett arbetsmoment. Nåtlerskorna sydde samman de olika delarna av ovanlädret. Pinnapågarna spikade fast sulan vid lästen och så vidare. Foto Kulturen.

Skor tillverkade vid Karl Berglunds skofabrik. Kängorna från 1910-talet, damskorna i ödleskinn från 1930-talet. Foto: Kulturen.

Text: Otto Ryding

Läs mer
Byar i Lunds kommun : [bevaringsprogram]. 1 Stora Råby och Värpinge / Otto Ryding. 2002.
Skorstenarnas stad. 2018. (Gamla Lunds årsbok)

  Senast uppdaterad 13 november, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 13 november, 2022 av Ingrid André