logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ideon – en forskningsby i Lund

   Företag | Torg och platser

Ideon kuvösen
va nu då?

En forskningsby i Lund! Det kan bli en bot för den skånska sjukan och ett uppsving för hela regionen. Så tänkte landshövdingen Nils Hörjel när han 1982 lanserade idén om det som skulle bli Ideon – den första forskningsbyn i Norden. Förslaget kom ursprungligen från kemiprofessorn Sture Forsén som läst om en science park i Skottland.

Med ”skånska sjukan” åsyftade Hörjel att flera tunga industrier i Skåne lagt ner och att många arbetstillfällen därmed försvunnit. ”Varvskrisen” var ett känt begrepp och Malmö hade också förlorat verkstadsindustrin, textilindustri och flera företag inom byggbranschen. Det behövdes helt enkelt fler företag i regionen och gärna i nya branscher. Tanken med Ideon var att här skulle man få en mix av befintliga företags utvecklingsenheter och små nya företag som startats av forskare.  Det fanns ju många forskare som gjort intressanta fynd som med hjälp skulle kunna utvecklas till säljbara produkter. Ideon skulle erbjuda lokaler, stöd att starta företag och att få tag på riskkapital. En kreativ miljö och korsbefruktning av idéer – det var lösenordet.

En viktig förutsättning var att Svenska Radioaktiebolaget ville expandera och beslöt att Ericsson Radio Systems skulle förlägga en utvecklingsenhet för mobiltelefoner till Lund. Företaget kände stor efterfrågan på civilingenjörer och närheten till Tekniska högskolan i Lund var lockande.

Hörjels idé omsattes snart i verklighet och rekordsnabb planering.

Med stor entusiasm och en del provisorier gick man igång. I väntan på att det byggdes nya lokaler inhystes de första hyresgästerna i baracker som köptes av TV 2 och transporterades ner från Stockholm. De fick namnet Kuvösen. ASEA, Perstorp AB och Ericsson flyttade in och bland de nya s.k. avknoppningsföretagen var Bioinvent, Enpece och Bohlin Reologi.

Lunds kommun var entusiastisk men inom universitetsvärlden var känslorna blandade. Det hade inte gått så många år sen man sett med stor misstro på samarbete mellan forskare och affärsvärlden. Men här fanns också många forskare, särskilt inom medicin och teknik, som hade idéer och ville pröva dem kommersiellt.

 Ideon hade framtiden för sig. Omvärldens intresse var stort och massmedia från när och fjärran gjorde reportage. Politiker, kungligheter och andra VIP-ar kom på besök. Och det smittade – både politiker och företagare från andra högskoleorter ville snart ha en egen forskningsby.

Bioteknik och IT var fokusområden redan från början. Probi AB som utvecklar nyttiga bakterier är ett av de tidiga Ideon-företagen som nu är globalt. ProstaLund ett annat. Axis som har vuxit från en idé i ett studentrum på 80-talet utvecklar nätkameror och har en världsmarknad. Företaget är idag en fristående enhet inom Canon-koncernen och bygger nu sitt nya huvudkontor, 10 våningar som högst, vid infarten Lund Norra.

Sedan invigningen 1984 har mer än 900 innovationsföretag bildats på Ideon. De har utvecklats på olika sätt – en del har flyttat, en del har köpts upp och en del har lagts ner. Vissa lysande forskaridéer har blivit globala företag – andra stannade som idéer. Briljanta forskare är sällan lika briljanta som företagsledare.

Ideon Axis

               Axis nybygge vid Norra ringen. Foto: Kennet Ruona. 2018.

Idag heter det Ideon Science Park. Här finns ca 400 företag med totalt 9000 medarbetare. Ett 50-tal är små s.k. startups i olika inkubatorprogram och lika många är multinationella företag. En tredjedel är serviceföretag av varierande slag.  Framtidens transporter och nya smarta material ingår i dagens fokusområden.

Ideon ägs idag av Wihlborgs Fastigheter AB, Castellum AB och Vasakronan AB.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer:
Westling, Håkan & Lindström, Per: Idén om Ideon – en forskningsby blir till.. 2001.

 

  Senast uppdaterad 26 januari, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 13 oktober, 2018 av Ingrid André