logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna bildas

   Universitetet

sigill1666

När universitetet bildas får naturvetenskapen två professurer i matematik samt en professur i fysik. Men på den tiden har många professorer breda ämnesområden, och på så sätt kommer naturvetenskaplig forskning även att innefattas i den ena av de två ursprungliga professurerna i medicin, vilken är inriktad mot mer allmän naturkunskap, till exempel inom fysik, kemi och botanik.

År 1877 delas den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig sektion. Vid denna tid hade de naturvetenskapliga ämnena totalt sex ordinarie professorer, att jämföra med humanistiska sektionens nio.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén