logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Högaltaret i Domkyrkan invigs

   Domkyrkan | Lund i årtal

hogaltare

1145 invigs högaltaret i Domkyrkan. Det är ärkebiskop Eskil som förrättar invigningen i närvaro av en lysande församling furstar och stormän. Altaret tillägnas jungfru Maria och den helige Laurentius. Domkyrkan är vid denna tidpunkt troligen färdigställd med undantag för västpartiet. Ambitionsnivån är också mycket hög, förebild är katedralen i Spier, den tyska kejsarens gravkyrka. En del talar för att ärkebiskopen låtit inkalla både den lombardiske arkitekten Donatus och hans stenhuggare från Spier.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén