logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hillmonumentet

   Konst

Hill01

Mitt emot Folkets Hus står en skulptur tillägnad Lunds störste bildkonstnär – Carl Fredrik Hill.

Hans barndomshem låg vid Skomakaregatan och dess trädgård sträckte sig fram till Kiliansgatan. Efter fleråriga konststudier i Paris där han drabbades av sinnessjukdom återvände Hill till föräldrahemmet i Lund där han till sin död sköttes av sina systrar.

Skulpturen som utfördes av Arne Jones heter ”Fossil komposition” och associerar till Hills sjukdomskonst. Den invigdes 1955 och ledde på sin tid till en så kallad konststrid.

Skulpturen intar den hedrande platsen som Lunds första offentliga modernistiska skulptur.

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén